Kaş'ın Kahramanları Anıtı Projesi

Kaş’ımızın kahramanlarına saygı ve şükran duygularımızı ifade etmek adına başlattığımız projemiz “Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması” adı altında düzenlenmiş ve katılan 48 proje, yarışma jürisi tarafından değerlendirilmiş ve 3 eşit ödül ve 3 mansiyon olmak üzere toplam 6 başarılı proje belirlenmiştir. Kamu-yerel-özel birlikteliğinde katılımla seçilen “Kaş’ın Kahramanları Anıtı” projemiz tamamlanarak, ilçemiz yat limanında halkımızın ziyaretine açılmıştır.