YAPI RUHSATI İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

İMAR DURUM BELGESI

 

 Dilekçe
 Tapu veya tapu kayıt örneği
 Aplikasyon belgesi (Lihkap)

YAPI DENETIMLI RUHSAT İŞLEMLERI

 Dilekçe 
 5 adet mimari proje
 5 adet statik proje ve betonarme hesapları
 5 adet makine tesisat projesi ve ısı yalıtım hesapları
 5 adet elektrik projesi (Tedaş ve Telekom onaylı)
 Jeolojik rapor 
 Yapı denetim sözleşmesi 
 Yapı denetim taahhütnamesi
 Yapı bilgi formu (YİP belgesi)
 Şantiye şefi sözleşmesi
 Şantiye şefi bilgileri (kimlik fot. Oda sic. No. Adres projeye ait oda sicil kaydı vs.)
 Aplikasyon tutanağı
 Noterden müteahhitlik taahhütnamesi
 Müteahhitlik ticaret odası kaydı
 Müteahhitlik vergi levhası sureti
 Yapı denetim hizmet bedelinin yatırıldığına dair dekont 1000 m² kadar olan inşaatlarda hizmet bedelinin tamamı yatırılacaktır. 

YAPI DENETIME TABII OLMAYAN BINALAR IÇIN; YAPI RUHSATI

 Dilekçe
 5 adet mimari proje
 5 adet statik proje
 5 adet makine tesisat projesi
 5 adet elektrik projesi 
 Jeolojik rapor
 Proje muhaliflerinden ait bilgiler (Kim. Fot. Oda sic. No. Adres vs.) 
 Aplikasyon tutanağı
 Noterden müteahhitlik taahhütnamesi