Kaş Belediyesi olarak mahalle kültürünü yaşatan, özgün mimari anlayışı ile sosyal donatı ihtiyaçlarının karşılanarak insanların günlük hayatlarını kolaylaştıran, sosyal belediyeciliği en küçük yerleşim birimlerine kadar götüren, tarihe, kültüre ve çevreye saygılı özgün bir şehir ve belediye olmak.


İnsan - Şehir - Tabiat dengesi ile yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesi çerçevesin de ilçemizin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna uygun gelişme modellerini benimseyerek sosyal, kültürel ve ekonomik üretkenlikleri arttırmak, halkın katılımları ile yönetim anlayışımızı güçlendirmek.