BASIN AÇIKLAMASI

Basın açıklaması

 25 Ocak 2024

“Kaş Belediye Meclis toplantısında yapılan denetim komisyonu seçimi hususunda 23.01.2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Kaş İlçe Başkanlığı tarafından sosyal medya hesaplarında yayınlanan basın açıklamalarında Kaş Belediyesinin kurumsal kimliğine yönelik haksız algı oluşturabilecek ifadeler yer almaktadır. Bu nedenle yanlış bilgiler içeren yazılı bildiriler hakkında, aşağıdaki açıklamaları değerli kamuoyu ile paylaşma zarureti hasıl olmuştur.

27.12.2023 tarih ve 63569 sayılı Kaş Belediyesi meclis gündeminin 3.maddesi olarak görüşülen ve Belediye Meclisi tarafından 5 üyeden teşekkül ettirilmesine oy birliği ile karar verilen denetim komisyonu seçimi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince gizli oylama ile yapılmıştır.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir hükmü mevcuttur.

Denetim Komisyonu seçiminde 5393 sayılı Belediye Kanununda ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde aday olmayan üyenin isminin yazılamayacağına dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereği yapılan encümen üyesi seçiminde, aday harici pusulada oy çıkması halinde oy pusulası geçersiz olacağı belirtilmiştir. Ancak burada ısrarla belirtmemiz gereken husus, 02.01.2024 tarihinde Kaş Belediye Meclis Toplantısında tarafımızca encümen üyesi seçimi değil, denetim komisyonu üyelerinin seçimi yapılmıştır.

Tarafımızca yapılan denetim komisyonu seçimi, basit oran yöntemi usulüne göre yapılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince denetim komisyon üyeleri seçiminin, gizli oylama ile yapılması nedeniyle iki üyeye eşit oy çıkması ve diğer üyenin oyu, oyları eşit olan üyelerden fazla olması nedeniyle 5 üyeden fazla Denetim Komisyonu oluşturulamayacağından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi hükmü gereğince gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir denilmektedir. Bu doğrultuda ikinci oylama yapılmıştır.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi “… Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir.” gereğince ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre hukuka uygun olarak seçilen “Denetim Komisyonu” yasal süre içerisinde çalışmalara başlayarak denetimi tamamlayacaktır.

Buna göre sosyal medyada  yapılan “basın açıklaması” gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Okunma Sayısı: 523

 25 Ocak 2024

Bu Haberler de İlginizi Çekebilir

Kaş’ta Lengüme Köprüsü’nün yapımı tamamlandı
24 Ocak 2024
Kaş Gökçeören’in 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylandı
22 Ocak 2024
Başkan Ulutaş yarıyıl tatile giren öğrencilere karne dağıttı
19 Ocak 2024
Kaş’ta aşırı yağış! Bir camiyi su bastı, küçükbaş hayvanlar telef oldu
17 Ocak 2024