• slide1

   Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan Mevcut Reklam Ünitelerinin Bakımı, Tamiri ve/veya Yenilenmesinin Yapılması, İlave Reklam Üniteleri Tesis Ettirilmesi, Mevcut Reklam Üniteleri İle İlave Yapılacak Olan Reklam Ünitelerinin İşletilmesi İşi,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35c-45. Maddeleri Gereğince Açık Teklif Usulü ile 5(Beş) Yıllığına İhale Edilecektir.