• slide1

Kınık Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Otopark Projesi

9.450.000,00 TL + KDV bedel üzerinden sözleşmesi yapılan Kınık Mahallesi 193 ada 2 Parsel ' de Kapalı Pazar - Otopark Yapım İşi için Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ' nün 18.10.2018 tarih ve E.179094 sayılı yazı ve ekinde bulunan protokol kapsamında 2018 yılı için 3.000.000,00 TL , 2020 yılı için 3.000.000,00 TL ödenek sağlanmıştır. Söz konusu projemiz % 61 seviyesinde olup 27/08/2020 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.