• slide1

                                                          KAŞ KENT KONSEYİ

   Kent Konseyi'nin amacı; Kent yaşamında, kentsel vizyonun ve hemşericilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma-verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseyinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kaş Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı ile birlikte Akdeniz’in incisi Kaş ve çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan yerel halkımızın mahalli ihtiyaçlarını karşılamak ve karşı çözümler üretmek ihtiyaçların her geçen gün daha karmaşık hale gelmesi nedeni ile ileriye dönük çalışmalar ve planlar yapmak kaçınılmaz hale gelmiştir.

   Ekip olarak Kaş, Kalkan, Yeşilköy, Ova, Kınık, Gömbe başta olmak üzere tüm yerleşim birimlerinde yerel idarenin ulaştığı her yerde sorunları halkımız ve ilgili kurumlarla paylaşmak ve çözmektir. Bu itibarla sorunları hayalimizdeki projelerle en uygun yol ve yöntemlerle çözümlemeyi gerçekleştirmektir.

   Gelecek yıllara doğru Kaş ve çevresinin kendine özgün ve önemli bir turizm merkezi, Akdeniz’in parlayan incisi, tarihi ve kültürel anlamda ayrılmaz bir parçası olarak düşünerek, bu hedef doğrultusunda başarıyı yakalayarak ortak payda da buluşmayı amaçlıyoruz. Kamu kaynaklarını mali saydamlılıkla etkili ve ekonomik, hesap verilebilirlikle en az gider ile eşit ve paylaşımcı olarak bütün kitlelere ulaştırmak bizim önceliğimiz olmalıdır.

  Misyon olarak; Kaş Kent Konseyi, Kaş ve çevresinin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel varlığımızı doğru koruma kararlığı içersinde geliştirmeyi amaçlamalıyız.

  Vizyon olarak; Kaş ve çevresinin Akdeniz’in bir şirin kasabası olarak tarih, doğa ve kültürel değerlerinin korunarak Türkiye ve dünya da özgün nitelikleri ile tanınan, saygı duyulan ve tercih edilen bir yer olması hedefimiz olmalıdır.

   İlkelerimiz ise; Kaş ve çevresinin tarihi dokusunun korunarak çağdaş ve modern bir görünüşe kavuşturmak ve belirlene hedeflere ulaştırarak geleceğinin şekillendirmenin bilincinde olmalıyız. Geçmişteki değerlerimizi koruyarak geleceğe taşımak ve de gelecek nesillere güven içinde hazırlamak asıl amacımız olmalıdır.

   Bunun için adil ve güler yüzlü olmak, vatandaş memnuniyetini esas almak, çözümcü olmak. Takım ruhu ile hareket etmek, kaliteli hizmet sunmak, halkın değerlerine saygılı olmak, katılımcı yönetim sergilemek, kaynakları etkili ve verimli kullanmak, teknolojiye önem vermek, planlı ve programlı çalışmak, çalışanların mesleki gelişimine ve davranış biçimlerine önem vermek hedefe ulaşmaktaki asıl amaç olmalıdır.

   Kent Konseyi olarak, iyi bir dönem geçirmek dileği ile tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyor, tüm hemşerilerime saygılar sunuyorum.

                                                                                            

                                               KAŞ KENT KONSEYİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

                                                                                          İSMAİL GÖKÇE

Sevdamız KAŞ. Sosyal Medya’da Bizi Takip Edin.