• slide1

Kaş Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi

Sokak hayvanlarının kontrollü ve sağlıklı yaşamının sürdürülebilmesi için Kurumumuzca Orman Bakanlığı’ndan tahsisli yaklaşık 14.000,00 m2 alana çoklu yaşam üniteleri, yasak ırk bakım ünitesi, otopark, fosseptik, depo, genel wc, çamaşır ve jeneratör odası, hastane birimi, idari bina, özel bakım alanı yapım işi 15 Haziran 2020 tarihinde ihalesi yapılacak olup, söz konusu işin % 40 maliyeti için Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü 'nden destek talebinde bulunulmuştur.

02/06/2020 tarihinde 2020/229345 ihale kayıt numarası ile ihale edilmiş ve işlemlerine devam edilmektedir.