• slide1

Kalkan Mahallesi 159 Ada 1 Parseli kapsayan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması

Kalkan Mahallesi 159 Ada 1 Parseli kapsayan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması
İlçemiz, Kalkan Mahallesi 159 Ada 1 Parseli kapsayan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesinin ilgili hükümleri gereği işlem yapılarak 28/01/2021 tarih ve 55 sayılı Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile uygun bulunmuştur. 18. Madde parselasyon planı 22/02/2021 tarihinde saat 10:00'da Belediyemiz ilan panosunda 30 günlük süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.