• slide1

İŞYERİ RUHSATI İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

GAYRİSIHHÎ İŞYERLERİ İÇİN BEYANA GÖRE RUHSAT ALIRKEN İSTENEN BELGELER

 1. Mavi Kapaklı Dosya
 2. Başvuru Formu - İndirme Linki
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Olmadığına Dair Belge (Tahsilât)
 5. Güncel Tapu Fotokopisi (Tapu Hisseli ise Hissedarların Muvafakati) - İndirme Linki
 6. Kira Kontratı Aslı
 7. Yapı Kullanım İzin Belgesi (Onaylı)
 8. Şahıslar için; Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicil Kaydı, Bağlı Bulunduğu Odadan Mesleki Faaliyet Belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti
 9. Çalışacak Personel Hakkında Beyanname - İndirme Linki
 10.  Numarataj Belgesi (Tahsilâta harcı yatırılıp “Genel Evraka” dilekçe ve ekleri teslim edilecek) - İndirme Linki
 11.  İtfaiye Raporu (Numarataj Belgesi ile Başvuru Yapılacak) - İndirme Linki
 12.  İşyeri Plan ve m² sini Gösteren Basit Kroki
 13.  1 Adet Fotoğraf
GEREKTİĞİ HALLERDE;
 1. Kapasite Raporu
 2. İş Güvenliği Uzmanından Risk Analiz Raporu
 3. Ustalık Belgesi
 4. Mesul Müdür Beyannamesi(Gerçek Kişilerde İsteğe Bağlı) - İndirme Linki
 5. ASAT’tan Görüş Belgesi (Numarataj Belgesi ile Başvuru Yapılacak)
 6. İşyeri Açılacak Yer Pasaj/İş hanı veya Alışveriş Merkezi ise Yönetim Muvafakati
 7. İşyeri Açılacak Yer Dükkân/İşyeri ise Yönetim Planında Aksine Hüküm Yoksa Kat Maliklerinin Oyçokluğu ile İşyeri Açılacak Yer Mesken ise Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği ile İşyeri Açılışına Muvafakat Ettiklerine Dair Karar Defterinin Aslı veya Noter Onaylı Örneği - İndirme Linki
 8. Vekâleten İşlem Yapanlardan Vekâletname Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 9. Devir ve Ortaklık İşlemlerinde Noter Tarafından Düzenlenmiş Devir Senedi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Aslı - İndirme Linki
 10.  Karayolu Kenarında Açılacak Olan İş Yerleri için - İndirme Linki
ŞİRKET VEYA DİĞER ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ BAKIMINDAN;

14. Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Odası Kayıt Sureti

15. İmza sirküleri

16. Mesul Müdür için Yönetim Kurulu Kararının Onaylı Sureti

17. Mesul Müdür Beyannamesi - İndirme Linki

18. Mesul Müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi

19. Mesul Müdüre ait 2 Adet Fotoğraf

 

 

SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN BEYANA GÖRE RUHSAT ALIRKEN İSTENEN BELGELER

 1. Mavi Kapaklı Dosya
 2. Başvuru Formu - İndirme Linki
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Olmadığına Dair Belge (Tahsilât)
 5. Güncel Tapu Fotokopisi (Tapu Hisseli ise Hissedarların Muvafakati) - İndirme Linki
 6. Kira Kontratı Aslı
 7. Yapı Kullanma İzin Belgesi (Onaylı)
 8. Şahıslar için; Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicil Kaydı, Bağlı Bulunduğu Odadan Mesleki Faaliyet Belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti
 9. Çalışacak Personel Hakkında Beyanname - İndirme Linki
 10.  Numarataj Belgesi (Tahsilâta harcı yatırılıp “Genel Evraka” dilekçe ve ekleri teslim edilecek) - İndirme Linki
 11.  Ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise min. 6 kg lık Yangın Tüpü Faturasının ibrazı (Numarataj Belgesi ile Başvuru Yapılacak) - İndirme Linki
 12.  İşyeri Planı ve m² sini Gösteren Basit Kroki
 13.  1 Adet Fotoğraf
GEREKTIĞI HALLERDE;
 1. Ustalık Belgesi
 2. Mesul Müdür Beyannamesi(Gerçek Kişilerde İsteğe Bağlı) - İndirme Linki
 3. ASAT’tan Görüş Belgesi (Numarataj Belgesi ile Başvuru Yapılacak)
 4. İşyeri Açılacak Yer Pasaj/İş hanı veya Alışveriş Merkezi ise Yönetim Muvafakati
 5. İşyeri Açılacak Yer Dükkân/İşyeri ise Yönetim Planında Aksine Hüküm Yoksa Kat Maliklerinin Oyçokluğu ile İşyeri Açılacak Yer Mesken ise Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği ile İşyeri Açılışına Muvafakat Ettiklerine Dair Karar Defterinin Aslı veya Noter Onaylı Örneği - İndirme Linki
 6. Vekâleten İşlem Yapanlardan Vekâletname Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 7. Devir ve Ortaklık İşlemlerinde Noter Tarafından Düzenlenmiş Devir Senedi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Aslı - İndirme Linki
 8. Karayolu Kenarında Açılacak Olan İş Yerleri için - İndirme Linki
ŞİRKET VEYA DİĞER ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ BAKIMINDAN;

14. Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Odası Kayıt Sureti
15. İmza sirküleri
16. Mesul Müdür için Yönetim Kurulu Kararının Onaylı Sureti
17. Mesul Müdür Beyannamesi - 
İndirme Linki
18. Mesul Müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi
19. Mesul Müdüre ait 2 Adet Fotoğraf

ÖZEL NITELIKLI İŞYERLERI IÇIN AYRICA İSTENEN BELGELER

a- Güzellik ve Masaj Salonlarında Mesul Müdüre Ait Diploma veya Ustalık Belgesi
b- Su Satış Yerleri için Sağlık Müdürlüğünden Uygunluk Yazısı, Bayilik Sözleşmesi, Analiz Raporu
c- Baharatçılar ve Doğal Ürün Satış Yerleri için Sağlık Müdürlüğünden Bitkisel Droglara Mahsus Satış Belgesi
d- Masaj, Spor Salonları ve Bilardo Salonları için Gençlik ve Spor Müdürlüğünden Yazı
e- Sigorta Acenteleri için T.O.B.B’den Levha Kaydı ve Yetki Belgesi

 

 

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Mavi Kapaklı Dosya
 2. Başvuru Formu - İndirme Linki
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Olmadığına Dair Belge (Tahsilat)
 5. Güncel Tapu Fotokopisi (Tapu Hisseli ise Hissedarların Muvafakati) - İndirme Linki
 6. Kira Kontratı Aslı
 7. Yapı Kullanım İzin Belgesi (Onaylı)
 8. Şahıslar için; Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicil Kaydı, Bağlı Bulunduğu Odadan Mesleki Faaliyet Belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti
 9. Çalışacak Personel Hakkında Beyanname - İndirme Linki
 10.  Numarataj Belgesi (Tahsilâta harcı yatırılıp “Genel Evraka” dilekçe ve ekleri teslim edilecek) - İndirme Linki
 11.  İtfaiye Raporu  (Numarataj Belgesi ile Başvuru Yapılacak) - İndirme Linki
 12.  İşyeri Plan ve m² sini Gösteren Basit Kroki
 13.  1 Adet Fotoğraf
GEREKTIĞI HALLERDE;
 1. Ustalık Belgesi
 2. Mesul Müdür Beyannamesi(Gerçek Kişilerde İsteğe Bağlı) - İndirme Linki
 3. ASAT’tan Görüş Belgesi (Numarataj Belgesi ile Başvuru Yapılacak)
 4. İşyeri Açılacak Yer Pasaj/İş hanı veya Alışveriş Merkezi ise Yönetim Muvafakatı
 5. İşyeri Açılacak Yer Dükkan/İşyeri ise Yönetim Planında Aksine Hüküm Yoksa Kat Maliklerinin Oyçokluğu ile İşyeri Açılacak Yer Mesken ise Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği ile İşyeri Açılışına Muvafakat Ettiklerine Dair Karar Defterinin Aslı veya Noter Onaylı Örneği - İndirme Linki
 6. Vekaleten İşlem Yapanlardan Vekaletname Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 7. Devir ve Ortaklık İşlemlerinde Noter Tarafından Düzenlenmiş Devir Senedi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Aslı - İndirme Linki
 8. Karayolu Kenarında Açılacak Olan İş Yerleri için - İndirme Linki
ŞİRKET VEYA DİĞER ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ BAKIMINDAN;

14. Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Odası Kayıt Sureti

15. İmza sirküleri

16. Mesul Müdür için Yönetim Kurulu Kararının Onaylı Sureti

17. Mesul Müdür Beyannamesi - İndirme Linki

18. Mesul Müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi

19. Mesul Müdüre ait 2 Adet Fotoğraf

Sevdamız KAŞ. Sosyal Medya’da Bizi Takip Edin.