• slide1

İlçemiz, Yeniköy Mahallesi 101 Ada 327, 408, 409, 429, 430; 102 Ada 1, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15; 103 Ada 22 ve 80 parselleri kapsayan 18. Madde Uygulaması

İlçemiz, Yeniköy Mahallesi  101 Ada 327, 408, 409, 429, 430; 102 Ada  1, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15; 103 Ada 22 ve 80 parselleri  kapsayan  18. Madde Uygulaması

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesinin ilgili hükümleri gereği işlem yapılarak 01/10/2020 tarih ve 1140 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümeni kararı ile uygun bulunmuştur. 18. Madde Uygulamasına yönelik parselasyon planı 16/10/2020 tarihinde saat 10:00 da Belediyemizce 1 ay süreliğine askıya çıkarılmıştır.