• slide1

İlçemiz, Ağullu Mahallesi 168 Ada 1, 2 ve 3 Parseller ile 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 888, 983 ve 984 Parselleri kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması

İlçemiz, Ağullu Mahallesi 168 Ada 1, 2 ve 3 Parseller ile 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 888, 983 ve 984 Parselleri kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması
İlçemiz, Ağullu Mahallesi 168 Ada 1, 2 ve 3 Parseller ile 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 888, 983 ve 984 Parselleri kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması işlemi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesinin ilgili hükümleri gereği işlem yapılarak 06.05.2021 tarih ve 654 sayılı Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile uygun bulunmuştur. 18. Madde Uygulamasına ait Parselasyon Planı ve Ek'leri 08.06.2021 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.