AĞULLU MAHALLESİ 18. MADDE İMAR UYGULAMASI

AĞULLU MAHALLESİ 18. MADDE İMAR UYGULAMASI

İlçemiz, Ağullu Mahallesi 149 ada 1 ve 2; 150 ada 1 ila 13; 151 ada 1 ila 4; 152 ada 1; 153 ada 1 ila 3; 154 ada 1 ila 12; 12 ada 2, 3 ve 4; 18 ada 2 ve 12; 19 ada 6; 26 ada 15 ve 16; 179 ada 1; 521 parselleri kapsayan imar uygulaması 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesinin ilgili hükümleri gereği işlem yapılarak 24/11/2022 tarih ve 1683 sayılı Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile uygun bulunmuştur. İmar Uygulamasına ait Parselasyon Planı 27/12/2022 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılacaktır. İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.