• slide1

Ağullu Mahallesi 148 ada 20 ve 21 parselleri kapsayan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması

Ağullu Mahallesi 148 ada 20 ve 21 parselleri kapsayan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması

İlçemiz, Ağullu Mahallesi 148 ada 20 ve 21 parselleri kapsayan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması işlemi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b maddesinin ilgili hükümleri gereği işlem yapılarak 21/04/2022 tarih ve 462 sayılı Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile uygun bulunmuştur. Anılan işleme ait Parselasyon Planı 25/05/2022 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

           İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.