• slide1

01.10.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI

01.10.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI

Belediye Başkanı Halil Kocaer başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem görüşüldü. İlk olarak, Kalkan Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit ve Koruma Alanı 1/1000 ve 1/500 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarına yapılan itirazların değerlendirilmesiyle ilgili imar komisyonu raporu görüşülerek, komisyondan geldiği gibi oy çokluğu ile kabul edildi. 2019 mali yılı performans programının, bütçesinin, bütçe kararnamesinin görüşülmesi ve 2019 yılında alınacak gelir tarifelerinin belirlenmesi konusunun plan ve bütçe komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.