• slide1

Kıyı Kenar İlanı

Kıyı Kenar İlanı

İLAN

 

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Antalya, Kaş, Balıkçı Barınağı Mevkii kıyı kesimine ait 1/000 ölçekli, P23-d-08-b-2-a  nolu halihazır harita paftası üzerinde kıyı kenar çizgisi tespit ve aktarım  işlemi yapılarak 10.02.2017 tarih ve 2554 sayılı Makam Oluru ile onanmıştır.Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. Ve 10. Maddeleri uyarınca, Belediyemiz ilan panosunda 07/04/2017 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

               

                İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.
Kaş 1 Tane! Sosyal medya'da bizi takip edin.