• slide1

İŞYERİ RUHSATI İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN BEYANA GÖRE RUHSAT ALIRKEN İSTENEN BELGELER

1- Mavi Kapaklı Dosya
2- Başvuru Formu (Başvuru Esnasında Müdürlüğümüzden Verilecek)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Olmadığına Dair Belge
5- Güncel Tapu Fotokopisi ile Kira Kontratı Aslı 
6- Yapı Kullanma İzin Belgesi (Onaylı)
7- Şahıslar için; Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicil Kaydı, Bağlı Bulunduğu Odadan Mesleki Faaliyet Belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti
8- Çalışacak Personel Hakkında Beyanname
9- Ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise min. 6 kg lık Yangın Tüpü Faturasının ibrazı.
10- İşyeri Planı ve m² sini Gösteren Basit Kroki
11- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Şahıs Adına Alınacak ise 1 Adet Fotoğraf
12- Kaş Belediyesi, Kalkan Şubesi, Gömbe Şubesi veya Kınık Şubesi’nden(Kınık, Ova, Yeşilköy’de açılacak işletmeler için) Numarataj Belgesi

GEREKTIĞI HALLERDE;

1. Vekâleten İşlem Yapanlardan Vekâletname Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2. Ustalık Belgesi 
3. ASAT’tan Görüş Belgesi (Kafeterya, Restoran vb. işyerleri için)
4. Devir ve Ortaklık İşlemlerinde Noter Tarafından Düzenlenmiş Devir Senedi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Aslı

ŞİRKET VEYA DİĞER ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ BAKIMINDAN;

13- Ticaret Sicil Gazetesi (01.10.2003 ve öncesinde kurulan işletmeler için) ve Ticaret Odası Kayıt Sureti
14- İmza sirküleri
15- Mesul Müdür için Yönetim Kurulu Kararının Onaylı Sureti
16- Mesul Müdür Beyannamesi (Başvuru Esnasında Müdürlüğümüzden Verilecek)
17- Mesul Müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi
18- Mesul Müdüre ait 2 Adet Fotoğraf

ÖZEL NITELIKLI İŞYERLERI IÇIN AYRICA İSTENEN BELGELER

a- Güzellik ve Masaj Salonlarında Mesul Müdüre Ait Diploma veya Ustalık Belgesi
b- Su Satış Yerleri için Sağlık Müdürlüğünden Uygunluk Yazısı, Bayilik Sözleşmesi, Analiz Raporu
c- Baharatçılar ve Doğal Ürün Satış Yerleri için Sağlık Müdürlüğünden Bitkisel Droglara Mahsus Satış Belgesi
d- Masaj, Spor Salonları ve Bilardo Salonları için Gençlik ve Spor Müdürlüğünden Yazı
e- Kreş, Gündüz Bakımevi ve Çocuk Yuvaları için Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Çalışma İzin Belgesi
f- Muayenehane vb. Yerler için Sağlık Müdürlüğünden Uygunluk Belgesi
g- Sigorta Acenteleri için T.O.B.B’den Levha Kaydı ve Yetki Belgesi

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Mavi Kapaklı Dosya
2- Başvuru Formu (Başvuru Esnasında Müdürlüğümüzden Verilecek)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Olmadığına Dair Belge
5- Güncel Tapu Fotokopisi ile Kira Kontratı Aslı 
6- Yapı Kullanım İzin Belgesi (Onaylı)
7- Şahıslar için; Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicil Kaydı, Bağlı Bulunduğu Odadan Mesleki Faaliyet Belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti
8- Çalışacak Personel Hakkında Beyanname
9- İtfaiye Raporu
10- İşyeri Plan ve m² sini Gösteren Basit Kroki
11- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Şahıs Adına Alınacak ise 1 Adet Fotoğraf
12- Kaş Belediyesi, Kalkan Şubesi, Gömbe Şubesi veya Kınık Şubesi’nden (Kınık, Ova, Yeşilköy’de açılacak işletmeler için) Numarataj Belgesi

GEREKTIĞI HALLERDE;

1. Ustalık Belgesi 
2. Mesul Müdür Beyannamesi(Gerçek Kişilerde İsteğe Bağlı)
3. ASAT’tan Görüş Belgesi (Pansiyon, Otel, Restoran, Kafeterya vb. işyerleri için)
4. İşyeri Açılacak Yer Pasaj/İşhanı veya Alışveriş Merkezi ise Yönetim Muvafakatı
5. İşyeri Açılacak Yer Dükkan/İşyeri ise Yönetim Planında Aksine Hüküm Yoksa Kat Maliklerinin Oyçokluğu ile İşyeri Açılacak Yer Mesken ise Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği ile İşyeri Açılışına Muvafakat Ettiklerine Dair Karar Defterinin Aslı veya Noter Onaylı Örneği
6. Vekaleten İşlem Yapanlardan Vekaletname Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7. Devir ve Ortaklık İşlemlerinde Noter Tarafından Düzenlenmiş Devir Senedi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Aslı

ŞİRKET VEYA DİĞER ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ BAKIMINDAN;

13- Ticaret Sicil Gazetesi (01.10.2003 ve öncesinde kurulan işletmeler için) ve Ticaret Odası Kayıt Sureti 
14- İmza sirküleri
15- Mesul Müdür için Yönetim Kurulu Kararının Onaylı Sureti
16- Mesul Müdür Beyannamesi (Başvuru Esnasında Müdürlüğümüzden Verilecek)
17- Mesul Müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi
18- Mesul Müdüre ait 2 Adet Fotoğraf

Kaş 1 Tane! Sosyal medya'da bizi takip edin.