• slide1

2017 Yılı Ek Trampa Programı Duyuru İlanı

2017 Yılı Ek Trampa Programı Duyuru İlanı

22.05.2010 gün, 27588 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren "Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülmekte olan 2017 Yılı Ek Trampa Programı ile ilgili Makam Onayı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 11.12.2017 gün ve E.259488 sayılı yazısı tablo şeklinde sunulmuştur.

Kaş 1 Tane! Sosyal medya'da bizi takip edin.